Všechny činnosti vychází z Rámcového vzdělávacího programu a následně Školního vzdělávacího programu, který po požádání dostanou rodiče ve školce k nahlédnutí.

Každý rok v Univerzitce má svůj vlastní roční plán, ze kterého vychází jednotlivá témata na každý týden, každý týden je v Univerzitce tematický, hrou a vlastním prožitkem, který je motivovaný daným tématem, se děti seznamují se vším, co je potřeba v předškolním věku předat.

Např. během tematického týdne Čím budu, až vyrostu? se děti hravou formou seznamují s různými druhy povolání. Vše je motivováno dramatickým výstupem, aby se děti vžily do děje. Následují činnosti pohybové, dramatické, výtvarné, hudební, rozumové a další, díky kterým si děti osvojí informace, které jim paní učitelky potřebují v dané vzdělávací oblasti předat.

Související články