Spolupráce s doc. MgA. Janou Frostovou, Ph.D.

Univerzitka navázala další velmi cennou spolupráci!

Tentokrát se jedná o doc. MgA. Janu Frostovou, Ph.D., která působí na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity jako docentka katedry hudební výchovy a také v Audio-Fon Centru, které se zabývá komunikačními poruchami (http://www.audiofon.cz/hlas.html).

Doc. MgA. Jana Frostová, Ph.D. se podrobně věnuje poruchám mluvního a zpěvního hlasu všech věkových kategorií.

Do Univerzitky jsme si ji pozvali jako odborníka, který dvakrát během roku vystoupí v rámci Školky pro dospělé s workshopem na téma Péče o hlas dětí předškolního věku.

Univerzitka si této spolupráce velmi váží a všichni se těšíme na spolupráci s paní docentkou!

Sledujte nás a brzy se dozvíte více!

Související články