V úterý 6. 3. 2018 proběhla ve  večerních hodinách v naší školce už tradiční Školka pro dospělé.

Naše pozvání do Univerzitky přijal doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D. z Pedagogické fakulty MU z katedry primární pedagogiky společně s Mgr. Lucií Doubravskou, zástupkyní na ZŠ Labská v Brně.

Obsahem společného podvečera bylo seznámení se se zralostí dětí na vstup na základní školu, rodiče získali teoretické i praktické poznatky z oblasti grafomotorické, sluchové, apod.

Paní magistra především odpovídala na veškeré vaše dotazy týkající se výběru základní školy, představila nám průběh vstupu do ZŠ a seznámila nás s obsahem zápisu dětí do prvních tříd.

Související články