Roční tematický plán v Univerzitce

Roční tematický plán v Univerzitce

V Univerzitce pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu, na základě kterého jsme si vypracovali svůj vlastní Školní vzdělávací program (k nahlédnutí v Univerzitce).

Všechny činnosti vychází z výše zmíněných dokumentů a jsou pečlivě zapracovány do každodenního výchovně-vzdělávacího programu naší školky.

Děti se učí hrou, sebeprožitkem a především pomocí vhodné a propracované motivace.

Každý týden v Univerzitce máme tematický, tzn. všechny výchovné a výukové činnosti jsou vyvozeny vždy z daného tématu (roční tematický přehled naleznete na nástěnce v šatně + rodiče obdrží každý týden emailovou přílohu s písněmi a básněni pro dané téma a mohou tak doma s dětmi písně zpívat).

Září v Univerzitce patřilo tematicky seznámení se s novými kamarády a s novým prostředím, sledovali jsme proměny počasí a v dalším dvoutýdenním tematickém bloku jsme se naučili rozeznat ovoce od zeleniny.

Související články