V Univerzitce proběhl 30. 4. 2019 dopolední Rej čarodějnic! Všechny děti se sešly v čarodějných maskách, čekalo na ně několik soutěží, her, tematických písní a nakonec si společně na zahradě školky všichni upekli na ohni špekáčky.

Související články