"Předškolácké chvilky" v Univerzitce

„Předškolácké chvilky“ v Univerzitce

Od ledna 2017 jsou v Univerzitce opět zahájeny „předškolácké chvilky“ pro děti, které po obědě neodpočívají na postýlkách.

Starším dětem se individuálně v poobědové době věnuje paní učitelka a společně procvičují jemnou motoriku a grafomotoriku a zdokonalují se v oblasti sluchové, řečové a zrakové. Společně pracují na diferenciaci hlásek a slabik, na pravolevé orientaci a obecném přírodovědném přehledu. Pomocí předmatematických, jazykových a jiných didaktických úkolů se děti pozvolna připravují na vstup na základní školu.

Všechny zmíněné činnosti jsou obsahem každodenního dopoledního programu v Univerzitce, v době po obědě se jedná o jejich individuálnější procvičení a především prohloubení.

Související články