Druhá Školka pro dospělé

Druhá Školka pro dospělé

Dne 5. 11. 2015 proběhla druhá Školka pro dospělé.

Naše pozvání přijala doc. MgA. Jana Frostová, Ph.D., působící na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity jako docentka katedry hudební výchovy a také v Audio-Fon Centru, které se zabývá komunikačními poruchami.

Paní docentka nás seznámila s hlasem obecně a s poruchami hlasu. Také jsme se dozvěděli, jak poruchám předcházet a v závěru jsme si vyzkoušeli praktická cvičení na nácvik bráničního dýchání a na uvolnění hlasivek po celodenním mluvním výkonu.

Na jaře nás čeká rozšíření hlasového workshopu, který se bude skládat především z praktických cvičení.

Následovala ochutnávka arteterapie se Žanetou Zieglerovou. Dozvěděli jsme se, o jakou terapii se přesně jedná a pro koho je určena. Poté jsme si vyzkoušeli techniku smývacího akvarelu a jednu z projektových metod.

I na celý arteterapeutický workshop se můžeme těšit ve druhém pololetí.

Příští Školka pro dospělé proběhne ve čtvrtek 3. 12. 2015 od 19.00 hod. Více informací o workshopech získáte v Univerzitce.

Související články