Dne 5. 11. 2015 proběhla druhá Školka pro dospělé.

Naše pozvání přijala doc. MgA. Jana Frostová, Ph.D., působící na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity jako docentka katedry hudební výchovy a také v Audio-Fon Centru, které se zabývá komunikačními poruchami.

Paní docentka nás seznámila s hlasem obecně a s poruchami hlasu. Také jsme se dozvěděli, jak poruchám předcházet a v závěru jsme si vyzkoušeli praktická cvičení na nácvik bráničního dýchání a na uvolnění hlasivek po celodenním mluvním výkonu.

Na jaře nás čeká rozšíření hlasového workshopu, který se bude skládat především z praktických cvičení.

Následovala ochutnávka arteterapie se Žanetou Zieglerovou. Dozvěděli jsme se, o jakou terapii se přesně jedná a pro koho je určena. Poté jsme si vyzkoušeli techniku smývacího akvarelu a jednu z projektových metod.

I na celý arteterapeutický workshop se můžeme těšit ve druhém pololetí.

Příští Školka pro dospělé proběhne ve čtvrtek 3. 12. 2015 od 19.00 hod. Více informací o workshopech získáte v Univerzitce.

Související články